Księgowość on-line

Księgowości On-line oznacza Biuro Rachunkowe wykorzystujące internetowy system do prowadzenia księgowości on-line. Według tej koncepcji Klient może korzystać z wielu modułów księgowych (m.in. do prowadzenia sprzedaży i magazynu), które dzięki sieci Internet połączone są z programem księgowym w biurze obsługiwanymi on-line. Pozwala to na automatyczny przepływ danych minimalizujące ryzyko pomyłki związanej z wprowadzaniem danych do systemu.

W największym skrócie usługa on-line  to obsługa księgowo-podatkowa realizowana wyłącznie poprzez elektroniczne kanały komunikowania się.

Nie musisz instalować na swoim komputerze dodatkowego oprogramowania
Dostęp do swoich danych uzyskujemy z dowolnego komputera przyłączonego do Internetu czyli dajemy możliwość korzystania z usług biura bez wychodzenia z domu czy firmy, co sprawia, że współpraca z nami jest zbliżona do posiadania własnego działu księgowości.
Podgląd umożliwia przeglądanie w czasie rzeczywistym danych wprowadzonych do programów księgowych przez biuro m.in.:

  • rozrachunki z kontrahentami 
  • wysokości podatku i składek ZUS 
  • wynik finansowy, bilans itp. zależnie od formy prowadzonych ksiąg 

Oprócz tradycyjnych sposobów dostarczania dokumentów do biura istnieje możliwość dostarczenia ich drogą elektroniczną (e-mail) - poprzez zeskanowanie bądź też drogą pocztową.  

Pełne bezpieczeństwo danych zapewniają m.in. systemy uwierzytelniania Użytkownika, zaawansowane szyfrowanie danych oraz zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem tak fizycznym, jak i poprzez sieć komputerową.