Modele współpracy

Modele pracy z Klientami w systemie Księgowość On-line: 

Model I - Standardowy 

Biuro Rachunkowe wykorzystuje do prowadzenia księgowości Firm odpowiednie moduły księgowe. Strony ustalają formę odbioru dokumentów:

 1. Klient dostarcza dokumenty do Biura Rachunkowego lub 
 2. Dokumenty odbiera upoważniona przez Biuro Rachunkowe osoba w siedzibie Klienta. 

Biuro Rachunkowe księguje dokumenty, wylicza deklaracje podatkowe i składa je
w odpowiednich terminach. 


Model II – Podgląd on-line 

Biuro Rachunkowe wykorzystuje do prowadzenia księgowości Firm odpowiednie moduły księgowe  w systemie on-line. Klienci Biura otrzymują możliwość wglądu w swoje dane finansowe, księgowe, kadrowo-płacowe i sprzedażowe w trybie "tylko do odczytu" poprzez Internet o każdej porze, z każdego miejsca na świecie gdzie istnieje dostęp do Internetu. Program umożliwia między innymi:

 1. przeglądanie dokumentów zaksięgowanych przez Biuro Rachunkowe 
  (dane po wprowadzeniu do systemu są automatycznie widoczne w programie), 
 2. przeglądanie rachunku zysków i strat oraz bilansu, 
 3. przeglądanie wysokości zobowiązań budżetowych z tytułu podatków i składek ZUS, 
 4. przeglądanie rozrachunków z kontrahentami.

Model III - Partner 

Klient Biura Rachunkowego dodatkowo korzysta z modułów księgowych z modułów CDN OPT!MA  wspomagających procesy biznesowe w Firmie tj.(Faktury, Magazyn, Kasa/Bank, Kadry i Płace). Odpowiednie operacje wykonywane przez Klienta w systemie są automatycznie transferowane przez Internet do Biura Rachunkowego z możliwością podglądu on-line.


Model IV - Bez granic 

Rozwiązanie to dotyczy Klienta umiejscowionego z dala od Biura Rachunkowego
(np. w innym mieście). Dzięki wykorzystaniu systemu księgowość on-line, a zwłaszcza programu CDN OPT!MA, nie ma konieczności częstego kontaktowania się Klienta z Biurem. Klient dzięki modułom CDN OPT!MA PODGLĄD ma możliwość bieżącej kontroli pracy Biura Rachunkowego z każdego miejsca, gdzie istnieje dostęp do Internetu. Raz w miesiącu za pośrednictwem firmy kurierskiej przesyłane są dokumenty w relacji Klient - Biuro Rachunkowe, Biuro Rachunkowe - Klient.

Dzięki powyższym modułom on-line Klienci Biura otrzymują:

 1. gwarancję wysokiej jakości usług księgowych, 
 2. dostęp do danych finansowych  przez Internet 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu niezależnie od miejsca, 
 3. szybką informację o wysokości zobowiązań publicznoprawnych oraz poziomie dochodu lub straty, 
 4. możliwość szybkiego wysyłania informacji o operacjach gospodarczych do Biura przez Internet.