Kadry i płace - obsługa kadrowo - płacowa

  • prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej
  • rozliczenia składek ZUS pracowników i właścicieli,
  • sporządzanie list płac
  • rozliczenia umów cywilnoprawnych