Usługi w zakresie prowadzenia ryczałtu

  • ewidencja sprzedaży
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencja wyposażenia
  • rozliczenia z ZUS i urzędami
  • rejestry VAT (zakup i sprzedaż),
  • rozliczenia PIT