Dodatkowe Usługi

  • Ewidencje przebiegu pojazdu,
  • Rozliczenia transakcji wewnątrz wspólnotowych,
  • Kompleksowa obsługa w zakresie sprawozdawczości GUS,
  • Elektroniczny obieg dokumentów
  • Prowadzenie korespondencji urzędowo-biznesowej
  • Usługi niestandardowe - na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem