Usługi w zakresie prowadzenia przychodowej książki przychodów i rozchodów (KPiR)

  • Prowadzenie zapisów w książce przychodów i rozchodów (program księgowy Comarch Optima)
  • Rozliczenia w zakresie podatku dochodowego
  • Rejestry VAT (zakup i sprzedaż)
  • Deklaracje VAT i VAT UE,